กิจกรรมมอบโชคการใช้งาน Samed WiFi City

เทศบาลตำบลเสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้ร่วมกับบริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน Samed WiFi สำหรับประชาชนในพื้นที่ โดยมีของรางวัลให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในช่วงเดือน กรกฏาคม ถึงเดือน สิงหาคม 2558 โดยมี นายยุทธนา สุภาภรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีทั้ง 2 ครั้ง (เดือน ก.ค. และเดือน ส.ค.)

ครั้งที่ 1

รางวัล Samsung Galaxy Tab3V ผู้โชคดีคือ คุณธันยพร สิงห์วงศ์วัฒนะ

news_huathalae_1.jpg

รางวัล IP Camera ผู้โชคดีคือ คุณวิมลนันท์ ลือกิตินันท์

news_huathalae_2.jpg


ครั้งที่ 2

รางวัล Samsung Galaxy Tab3V ผู้โชคดีคือ คุณณัฐวัฒน์ รัตนรุ่งเรืองเทวี

news_huathalae_3.jpg

รางวัล IP Camera ผู้โชคดีคือ คุณณัฐกานต์ จารุแพทย์

news_huathalae_4.jpg