ข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลหัวทะเล

เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง นครราชสีมา ได้จัดอบรมตามโครงการจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตและบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย Free Wi-Fi เพื่อการศึกษา ให้แก่ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาล โดยมี ท่านอดีต สส. วัชรพล โตมรศักดิ์ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์มาเป็นประธานในการอบรม ซึ่งวิทยากรของบริษัทฯ ได้อบรมวิธีการใช้งาน Huathalae Free Wi-Fi และวิธีการใช้งานระบบร้องเรียน ร้องทุกข์ (ระบบบริการประชาชน) พร้อมกันนี้ คุณเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลได้ทำพิธีมอบ user name และ password ในการใช้งาน Wi-Fi ให้แก่ประชาชนที่ผ่านการอบรมด้วย

news_huathalae_1.jpg
news_huathalae_2.jpg
news_huathalae_3.jpg
news_huathalae_4.jpg