ระบบการเงินรับ
ระบบการเงินรับ
ระบบการเงินรับ
ความหมาย
เป็นระบบที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการรับเงินรายได้ที่เกิดการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 3 ประเภทด้วยกัน คือ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการรับเงินอื่นๆ ประกอบด้วย
คุณสมบัติของระบบ
ประโยชน์ของระบบ
Products