ระบบบริการสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด

ThaiCloud CCTV Diagram

ระบบบริการสัญญาณภาพวงจรปิด

ระบบบริการสัญญาณภาพวงจรปิด

   ThaiCloudCCTV เป็นบริการให้เช่าใช้สัญญาณภาพ จากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งตามจุดต่างๆ ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (Lease Line/FTTx/Wi-Fi) มาเก็บบันทึกบนระบบ Cloud แบบเบ็ดเสร็จ สามารถดูภาพสดหรือภาพย้อนหลังที่ถูกบันทึกไว้จากสถานที่ของกล้องนั้นๆได้ ผ่านทาง Smart Phone, Tablet, War Room หรือ Website

   บริการนี้เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้งานเฝ้าระวังภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือต้องการดูสภาพการจราจร ณ สถานที่ที่อยู่ในความสนใจเป็นพิเศษ

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

Products