ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลเสม็ด

     เทศบาลตำบลเสม็ดได้เปิดระบบ Call Center สายด่วนบริการประชาชน หมายเลข 033-00-2222 เพื่อให้บริการให้คำปรึกษา แจ้งปัญหาความเดือดร้อนข้อร้องเรียนสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ พร้อมระบบการบริการ Samed Free WiFi แก่ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเสม็ด จำนวน 200 จุด ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา